Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира десет прокурори и следователи и освободи от длъжност един прокурор, поради навършване на 65-годишна възраст

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Гинка Димитрова Чинова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране. Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Гинка Чинова и прие, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, предложената комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Красимир Косев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Русе; Мариана Борисова Димитрова, Десислава Георгиева Пиронева, Мариян Любенов Александров и Юлиана Миткова Христова – прокурори в Софийска градска прокуратура; Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура; Валентин Йорданов Дочев и Росица Иванова Тодорова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе; Благовеста Йорданова Писанова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - навършване на 65 годишна възраст, Искра Борисова Атанасова от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Варна, считано от 26.08.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд