Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колеги предлага на Пленума на ВСС да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Враца с 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Перник

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Враца с 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Перник, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка с писмо от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Перник, който е сезирал Прокурорската колегия за необходимостта от разкреване на щатна длъжност "прокурор" в органа за постигане на нормалното му функциониране.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд