Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи разглеждането на Доклада от извършена проверка в Апелативна прокуратура – Пловдив, съобразно заповед № РД-09-83/26.06.2019 г. на главния прокурор, за първото заседание на колегията през месец септември 2019 г.

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на Доклада от извършена проверка в Апелативна прокуратура – Пловдив, съобразно заповед № РД-09-83/26.06.2019 г. на главния прокурор, за първото заседание на прокурорската колегия след съдебната ваканция, насрочено за 11 септември 2019 г. Отлагането е с цел разглеждане на точката в присъствието на главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд