Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Илияна Целова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Видин за и. ф. административен ръководител

25 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Илияна Атанасова Целова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Видин за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Видин.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 20/03.07.2019 г., Ваня Ненкова Цокова - административен ръководител на Районна прокуратура - Видин е назначена на длъжност "административен ръководител - окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - Видин.

Илияна Атанасова е определена за и.ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Тя има над 17 години юридически стаж, като в системата на Прокуратурата на Република България е заемала следните длъжности: прокурор в Районна прокуратура - Видин от 28.03.2006 г. до 05.08.2012 г. и заместник на административния ръководител от 06.08.2012 г. и към момента.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд