Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи за 11 септември 2019 г. провеждането на избор за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София

29 юли 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 11 септември 2019 година изслушването на кандидатите и провеждането на избор за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Решението на колегията е във връзка с депозирана, на 29.07.2019 г., молба от Албена Вутова – и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, за отлагане на насроченото събеседване в изборната процедура, поради представен болничен лист.

Другият кандидат Радослав Димов Димов – административен ръководител на Районна прокуратура – София бе уведомен лично за определената нова дата за провеждане на избора.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд