Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на компютърна техника на училище в Пловдив

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд – Пловдив да предостави безвъзмездно за управление активи на Средно училище „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив, по приложен списък. Предоставени са 17 компютри, 17 монитори, клавиатури и мишки, които са с отпаднала необходимост за съда. Директорът на СУ „Черноризец Храбър“ е изразил съгласие и необходимост от предоставяне на компютърни конфигурации за подпомагане на учебния процес.

СУ „Черноризец Храбър“ има своя програма за насърчаване на компютърната грамотност на учениците и е сред първите училища в област Пловдив , което работи с облачните технологии на Гугъл.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд