Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на ВСС, председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командировки за второто тримесечие на 2019 г. на членовете на Висшия съдебен съвет, на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, на главния прокурор на Република България, на главния инспектор на Инспектората към ВСС и на директора на Националния институт на правосъдието. Общият размер на изплатените командировъчни пари за периода е 4 614, 78 лв.

Пленумът на ВСС прие за сведение информация за председателя на Върховен касационен съд и за членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми, от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за второто тримесечие на 2019 г. 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд