Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С искане за допълнителна информация и финансова обосновка Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението за започване на процедура по придобиване безвъзмездно за управление недвижим имот – държавна собственост в гр. Банкя

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за упълномощаване на представляващия ВСС да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до министъра на здравеопазването за започване на процедура по безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, за управление на ВСС, за нуждите на Националния институт на правосъдието. След проведен дебат членовете на Висшия съдебен съвет отложиха разглеждането на точката с искане за допълнителна информация и финансова обосновка, предвид предприетите до момента действия във връзка с предоставената на НИП база в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

Имотът в гр. Банкя е с обща площ 7 910 кв. м., заедно с построените в него 4 сгради – незавършено строителство. Придобиването на имота би позволило създаване на учебен център с кампус в гр. София в унисон с добрите практики на водещите съдебно-обучителни институции в страните членки на ЕС, които разполагат със собствена материална среда, включваща учебни зали и пространства за учебна и групова работа, пространства за общуване, и база за настаняване на участниците в обученията.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд