Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението за одобряване на проект на рамков договор за сътрудничество с Технически университет – София в областта на енергийната ефективност на съдебните сгради

29 юли 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за упълномощаване на Георги Кузманов – член на ВСС и на работната група, сформирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/10.05.2018 г., за сключване на рамков договор за сътрудничество. Членовете на ВСС отложиха разглеждането на точката за становище от Администрацията на Висшия съдебен съвет, комисия „Управление на собствеността“, Комисия по правни и институционални въпроси и Агенцията за обществени поръчки.

Предложеният рамков договор с Технически университет – София предвижда сътрудничество в областта на енергийната ефективност и подобряване на енергийните характеристики на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, със срок на действие до 01.07.2024 г. Стратегията за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система е приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13 от 10.05.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд