Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие декларация по повод недопустимо публикуване на интернет сайта на ИВСС на незаличени лични данни на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие декларация по повод публикуването на интернет сайта на Инспектората към ВСС на незаличени лични данни в имуществената декларация на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд.

Колегията изслуша съдия Тодорова, която призова членовете на СК да дадат знак на магистратите, че случилото се е недопустимо. Тя заяви, че се чувства обидена и е унизително магистратите да попълват декларации и да спазват сроковете, като предоставят лични данни, а да не се създаде организация за заличаването им.

В предходно заседание Съдийската колегията  покани да бъде изслушана Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС. В получено на 29.07.2019 г. във ВСС писмо тя уведомява, че не е възможно да се яви, тъй като ползва годишен отпуск. Главният инспектор посочва, че е разпоредена пълна проверка относно публикуването на ежегодната декларация на съдия Тодорова за  2018 г. с незаличени лични данни, и на публикуваните на 15.07.2019 г. и свалени на 18.07.2019 г. 4437 декларации за 2018 г. на съдиите, прокурорите и следователите, подадени в ИВСС. Инспекторатът е взел незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, включително за установяване, дали има други нарушения при публикуване на декларациите на магистратите за 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд