Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на дисциплинарно дело срещу Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 17.09.2019 г. разглеждането на дисциплинарно дело № 45 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд, образувано по предложение на и. ф. административния ръководител на Софийски районен съд.

Колегията не прие становището на дисциплинарния състав, че съдия Петров, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложението да не му се налага дисциплинарно наказание по направеното предложение от председателя на Софийски районен съд.

Предложено бе да бъде наложено на Мирослав Петров – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“. Колегията отложи разглеждането на дисциплинарното дело, за да даде възможност на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице да се защити.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд