Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение протокол от съвместна среща на членове на ВСС с представители на Инспектората към ВСС и на МП

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение протокол от съвместна среща на членове на ВСС с представители на Инспектората към ВСС и на Министерството на правосъдието, проведена на 10.06.2019 г.  На нея са обсъдени и въпроси за дисциплинарната дейност на Съдийската колегия на ВСС във връзка с образуването и разглеждането на дисциплинарни дела и тяхното приключване в разумен срок. Представена е за сведение и справка за обявените за решаване шест дисциплинарни дела, образувани срещу съдии към 24.07.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд