Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи изслушването на кандидатите за административни ръководители на две съдилища и откри процедури за избор в други пет

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик и на Районен съд – Разлог. На 01.10.2019 г. Колегията ще изслуша кандидатите, допуснатите за участие в процедурата за Районен съд – Белоградчик, а на 24.09.2019 г. за Районен съд - Разлог.

На основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – изтичащ мандат.

Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд