Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващи функциите „административен ръководител“ на четири съдилища

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, административни ръководители на

Окръжен съд – Кюстендил, на Районен съд – Търговище, и на Окръжен съд – Ямбол, и на Районен съд – Ботевград, поради изтичащи мандати. Определените за и.ф. административни ръководители ще изпълняват функциите до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.

Считано от 01.08.2019 г. за и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Кюстендил, е определен Мирослав Милчев Начев – административен ръководител - председател на Окръжен съд – Кюстендил.

За и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Търговище е определен Пламен Митков Драганов – административен ръководител - председател, считано от 07.08.2019 г.

С решението е определен Васил Маринов Петков – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол, за и. ф. „административен ръководител – председател“, считано от 08.08.2019 г.

За и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Ботевград, е определена Илияна Цветкова Тодорова-Аловска – административен ръководител – председател, считано от 12.08.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд