Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи предложение за назначаване на заместник-председатели в Софийски градски съд

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложения на Алексей Трифонов - административния ръководител – председател на Софийски градски съд за назначаване на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт на Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийски градски съд, Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд, и Руси Викторов Алексиев – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд. Колегията реши предложенията да бъдат внесени за разглеждане, когато бъде изготвено становище на Комисията по професионална етика към СК, относно притежаваните нравствени качества за четвъртата кандидатура за заместник-председател. Като допълнителен аргумент бе посочено, че тогава ще е налице и произнасяне на Върховния административен съд по искане за спиране на допуснатото от Съдийската колегия предварителното изпълнение на назначаването на административен ръководител на Софийски градски съд.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд