Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Павлета Василева Добрева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Павлета Василева Добрева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, считано от 01.09.2019 г.

Решението е във връзка с подадена от нея молба на 01.07.2019 г. за освобождаване, поради подаване на оставка на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд