Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за повишаване на класираните кандидати в конкурса за Апелативен съд – Бургас и в Апелативен съд - Варна

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на две длъжности „съдия“ в апелативните съдилища - наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Колегията по протокол № 13/24.04.2018 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 38 от 08.05.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд