Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение искане от съдиите от гражданската колегия в Окръжен съд – Благоевград

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение искане от съдиите от гражданската колегия в Окръжен съд – Благоевград, за изменение на решения по протокол № 20 от 25.06.2019 г. и по протокол № 22 от 02.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС, по отношение на длъжностите, обявени на конкурси в Окръжен съд – Благоевград. С посочените решения са определени за заемане след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, на 1 длъжност „съдия“ в гражданска колегия, и 1 длъжност „съдия“ в наказателна колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд