Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване годишни отчети за 2018 г. за дейността на НСМГТДРБ

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване годишни отчети за 2018 г. за дейността на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. В тях се съдържа информация за изготвяните справки, участието в национални и международни срещи, оказването на съдействие за работа с регламенти на Съвета и други европейски институции и други.

Съгласно раздел IV, чл. 25 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, членовете на Мрежата изготвят и предоставят на ВСС годишен отчет за дейността си в рамките на съответния апелативен район.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд