Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести двама съдии в Районен съд – Перник и Районен съд - Бургас

30 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Андон Вълков Вълков – съдия в Районен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, и Камелия Георгиева Ненкова – съдия в Районен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията възложи на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдените актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд