Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувани са становища на органи на съдебната власт и на професионални организации в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор

31 юли 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт и на Управителния съвет на Камарата на следователите в България в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва:

На интернет сайта на ВСС е публикувано и предоставеното Отворено писмо на Гражданско сдружение Инициатива "Правосъдие за всеки".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд