Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС възстанови Пламен Георгиев на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

5 август 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, възстанови Пламен Георгиев на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 01.08.2019 г.

Решението е във връзка с подадена от него на 31.07.2019 г. молба за възстановяване на длъжността, заемана преди избора му за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е мотивирана от решение на 44-то Народно събрание, с което предсрочно се прекратяват правомощията на Пламен Георгиев като председател на КПКОНПИ.

Той се възстановява на свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд