Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМГТД) в Република България

Прессъобщение от проведена Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Протокол от проведена Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела -  12.07.2019 г.

 

                         

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд