Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувани са становища в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор

13 август 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва:

На интернет сайта на ВСС са публикувани и предоставените Отворено писмо на Гражданско сдружение Инициатива "Правосъдие за всеки", Становище от Васил Крумов Петров - доктор по административно право и съдия в Софийския районен съд и Становище на Адвокатски съвет - Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд