Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи насрочено за днес извънредно заседание

15 август 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не проведе насроченото за днес извънредно заседание, поради липса на кворум. По тази причина председателстващият Колегията Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, обяви, че се отлага за 30.08.2019 г. от 9,30 часа.

Извънредното заседание бе свикано от г-н Панов във връзка с постъпилото на 01.08.2019 г. във ВСС, заявление за подаване на оставка на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, от Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд.

Необходимият кворум от 8 членове на Съдийската колегия за провеждане на заседание не бе налице, тъй като 11 от общо 14-те членове на Колегията са в редовен годишен отпуск през месец август. В момента на работа са г-жа Вероника Имова и г-н Красимир Шекерджиев, които присъстваха на заседанието, а г-жа Даниела Марчева прекъсна отпуска си и също се яви днес.

През целия месец юли членовете на СК участваха в заседания на Колегията и на Пленума на ВСС, които ще започнат отново в началото на втората десетдневка на месец септември.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд