Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, професионални организации, висши училища и научни организации във връзка с кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор на Република България

10 октомври 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва:

На интернет сайта на ВСС са публикувани и предоставените Отворено писмо на Гражданско сдружение Инициатива "Правосъдие за всеки", публ. на 26.07.2019 г.; Становище от Васил Крумов Петров - доктор по административно право и съдия в Софийския районен съд, публ. на 07.08.2019 г. и Становище на Адвокатски съвет - Пловдив, публ. на 12.08.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд