Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Поради липса на кворум за провеждане на заседание на Съдийската колегия на ВСС разглеждането на заявлението от Методи Лалов за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“ в СРС е отложено за 09.09.2019 г.

Съдийската колегия на ВСС не проведе заседание поради липса на кворум. Към 30.09.2019 г. от 12-те изборни членове на колегията 10 (десет) са в законоустановен годишен отпуск.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков и членовете на Съдийската колегия Севдалин Мавров и Боян Новански решиха следващото заседание на колегията да бъде свикано на 09.09.2019 г. от 13.30 ч., когато се очаква да е налице необходимият кворум.

На 01.08.2019 г. Методи Лалов депозира заявление за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд