Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламена Цветанова - председател и докладчик, Георги Кузманов и Евгени Диков.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Ваня Панева – административен ръководител на Районна прокуратура – Самоков. С решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 18/19.06.2019 г. Христо Белстойнев е временно отстранен от длъжност до приключване на воденото срещу него наказателно производство по ДП № 215/2019 г. по описа на Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, пр. пр. № 11367/2019 г. по описа на СГП, отдел „Специализиран“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд