Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 12.09.2019 г., с цел възстановяване броя на утвърдената щатна численост на Окръжната прокуратура.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/22.07.2019 г. е разкрита една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище с оглед изтичащия 01.08.2019 г. мандат на административния ръководител и липсата на свободна длъжност за неговото преназначаване по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Към настоящия момент е налице една вакантна длъжност „прокурор“, освободена от Дилянка Стоянова, встъпила на 08.08.2019 г. на длъжността административен ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд