Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорът от СГП Виктор Тарчев е определен за заместник на националния член в Евроюст (Eurojust) от Република България за периода от 01.09.2019 г. до 12.02.2020 г.

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 433 от 22 юли 2019 г. на Министерски съвет за определяне на Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, за заместник на националния член в Евроюст (Eurojust) от Република България, считано от 1 септември 2019 г. до 12 февруари 2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд