Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС на 09.10.2019 г. ще проведе събеседване с кандидата за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 9 октомври 2019 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч. ПРоцедурата е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 22/11.07.2019 г., като единствен кандидат е настоящият административен ръководител Валентин Стоянов Вълков.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд