Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри проект на обява за позицията „прокурор на Международния наказателен съд“

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри проект на обява за позицията „прокурор на Международния наказателен съд“, която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Съобщения“. Обявата ще съдържа информация за Международния наказателен съд, Службата на прокурора, неговите правомощия и компетенции, задължения и отговорности, образование, квалификация и опит, езикови познания и процедурата за кандидатстване със срок - 31.10.2019 г.

Основните изисквания към кандидатите са да притежават повече от 15 години богат и доказан практически опит, по специално като прокурор, в разследванията, съдебните процеси и обжалванията по сложни наказателни дела; доказана независимост и безпристрастност, и ангажираност в отстояване на справедливостта, отчетността и правата на човека и гарантиране на равенството между половете; демонстриран опит в управлението и лидерството; и задълбочени познания за националното или международното наказателно право и процедури, международното хуманитарно право и международното публично право. Други изисквания са професионализъм, способност за преценка/вземане на решения, почтеност, стратегическа информираност, лидерство, финансови компетенции, умения за планиране и организиране, комуникация и дигитални технологии. Кандидатите трябва да владеят отлично най-малко английски или френски език.

Кандидатите се приканват да представят своите поверителни заявления за кандидатстване чрез системата за електронен подбор на служители на МНС преди крайната дата на обявлението на вакантната позиция.

Мандатът на настоящия  прокурор на Международния наказателен съд изтича на 15.06.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд