Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отказа да увеличи броя на заместник-председателите на Апелативен съд – Пловдив

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на изпълняващия функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Пловдив, за трансформиране на 1 щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че предстои освобождаване на една длъжност „съдия“, поради пенсиониране на магистрат. На нея следва да бъде устроена съдия Магдалина Иванова, която след изтичане на първия ѝ мандат на административен ръководител, поради липса на щат, временно е устроена на една наличните конкурсни длъжности в съда.

Обърнато бе внимание, че предложение за разкриване на ръководни длъжности се прави от административния ръководител, а в момента съдът няма титуляр на тази длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд