Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи допълнителен член на конкурсната комисия за преместване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи допълнително член на конкурсната комисия, по обявения с решение на СК по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия

С решението е определен като редовен член Красимир Машев – съдия в Апелативен съд – София, на мястото на Камелия Първанова – съдия в Апелативен съд – София, във връзка с направен от нея отвод.

Колегията определи чрез жребий резервен член на конкурсната комисия Елена Савова Тахчиева-Великова – съдия в Апелативен съд - София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд