Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще предостави допълнително информация по проведения дебат за насоките за оптимизация в структурата на съдилищата

1 октомври 2019 година

По предложение на Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия, в Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет бе проведена дискусия във връзка с приемане на насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилищата.

Направеното в днешното заседание на Колегията обсъждане имаше за цел да изясни позицията на членовете ѝ за реформа на съдебната карта, да уточни целите и критериите, по които ще се провежда тя.

Съдийската колегия на ВСС ще предостави допълнително подробна информация по проведения дебат за насоките на оптимизация в структурата на съдилищата, предвид публикуваните различни интерпретации в медиите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд