Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изрази становище по отношение на момента на изтичане на мандата на избран член на Комисията по атестирането и конкурсите

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че мандатът на членовете, попълнили  състава на Комисията по атестирането и конкурсите при СК след конституирането ѝ, се прекратява с изтичането на една година след избирането им с решение на Съдийската колегия на ВСС.

Колегията обсъди въпроса във връзка с обстоятелството, че членове на КАК – СК, действащи съдии с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, са избрани в различен момент спрямо момента на първоначалното конституиране на Комисията, а с оглед разпоредбата на чл. 37, ал. 8 от ЗСВ мандатът им е едногодишен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд