Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди отново реакциите по повод въззивен съдебен акт на Апелативен съд - София

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди становище на Съюза на съдиите в България, по повод публикуваната на 24.09.2019 г. Позиция на Съдийската колегия на ВСС във връзка с постъпил сигнал от политическа партия и изказвания на политици, академичната общност, граждани и медийни публикации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд