Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изпрати на Инспектората към ВСС Доклад от извършена проверка в Апелативна прокуратура – Пловдив

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди Доклад от извършена проверка на място в Апелативна прокуратура – Пловдив относно използваните паралелно с Унифицираната информационна система (УИС) деловодни програми, разработени от ЕТ „Паралел – Иван Кодинов“, изготвен в изпълнение на заповед № РД-09-93/26.06.2019 г. на главния прокурор от Отдел 6 – Направление „Инспекторат“.

Проверката е извършена в периода от 27.06.2019 г. до 05.07.2019 г. Тя е възложена в резултат на проведено изслушване в колегията на административните ръководители на Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив, по повод щат за системен администратор. По време на изслушването е установено, че в трите прокуратури действа паралелна деловодна система, която не е елемент от УИС и е различна от нея.

Докладът от извършената проверка съдържа подробни констатации за начина на въвеждане в действие на програмните продукти, за техния обхват, за неупражняването на контрол от страна на съответните административни ръководители и за допуснатите нарушения на вътрешни актове в системата на ПРБ и на организацията на работа. Установени са нарушения по обработването и съхраняването на лични данни в спряната от експлоатация паралелна на УИС система.

Становища по доклада са представени от административните ръководители на Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив.

Днес Колегията изслуша Иван Даскалов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, който посочи, че тази система е локална, тя няма достъп до интернет. Работата с нея е спряна, като системата се ползва само за изготвяне на справки. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд