Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Пламен Георгиев Димитров от длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165,, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Пламен Георгиев Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 02.10.2019 г.

Решението е във връзка с подадена от него на 01.10.2019 г. молба за освобождаване.

Колегията взе предвид и становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че прокурор Пламен Георгиев няма висящи преписки и досъдебни производства, и няма пречка за неговото освобождаване от длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд