Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изрази становище относно участието на представители на Комисията по атестирането и конкурсите в конкурсна комисия

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че участието на представителите на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията, определени чрез жребий с решение на ПК по протокол № 3/30.01.2019 г., т. 9, за членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Колегията по протокол № 31/28.11.2018 г., конкурс за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, следва да довършат конкурсната процедура, в случай че същата не е приключила до изтичане на мандата им – 10.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд