Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не назначи Лилия Недялкова Георгиева на длъжност „заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи Лилия Недялкова Георгиева – съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд.

Кандидатурата е предложена от Мариета Христова Райкова-Пашова – председател на Специализирания наказателен съд.

Предложението бе подкрепено от седем членове на ВСС, а четирима гласуваха против, поради което не е налице необходимото мнозинство за неговото приемане в съответствие с чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд