Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на Колегията по протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия.

Редовни членове на комисията са:

  • Джулиана Петкова - съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
  • Атанас Кеманов - съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
  • Елизабет Петрова - Калпакчиева - съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
  • Галина Арнаудова - съдия в Апелативен съд - Пловдив, гражданска колегия и
  • доц. д-р Цветалина Петкова - хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет.

Като резервни членове са определени:

Иванка Ангелова - съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия и

Проф. д-р Веселина Манева - хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет.

Заявления за участие са подадени от 221 магистрати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд