Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на Колегията по протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия.

Редовни членове на комисията са:

  • Пламен Синков - заместник на административния ръководител – заместник – председател на Апелативен съд - Бургас, наказателна колегия;
  • Стефан Илиев - съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
  • Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
  • Калин Калпакчиев - съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия и
  • проф. д-р Иван Сълов - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет.

Като резервни членове са определени Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд – София - наказателна колегия, и проф. д.ю.н. Георги Митов - хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Подадени са заявления за участие от 168 магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд