Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Антон Еленков Антов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Белоградчик

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Антон Еленков Антов – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Белоградчик, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд