Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг четирима съдии

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритите процедури по периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева и на Методи Орлинов Лалов поради тяхното освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС) с решения на Колегията съответно по протокол № 24/23.07.2019 г., т. 40 и протокол № 29/17.09.2019 г., т. 22.

Колегията повиши на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт Атанас Николаев Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Мария Георгиева Коюва – съдия в СРС, и Екатерина Стефанова Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание Веселка Николова Йорданова – съдия в СРС, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд