Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова магистрат за участие в Международен семинар за презгранична защита на децата в Мароко

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа за участие в Международен семинар за презгранична защита на децата, който ще се проведе в Рабат – Мароко, в периода 13-16 ноември 2019 г.

Форумът е посветен на защита на правата на децата при прилагането на Хагската конвенция за гражданс9ките аспекти на международно отвличане на деца от 1980 г. и по приложението на Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Той е организиран от Министерството на правосъдието на Мароко, в сътрудничество с Хагската конференция за международно частно право и UNICEF, с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

За участие са поканени представители на Централните органи и членове на Международната Хагска мрежа от държави от ЕС, Северна Африка и страните от Магреб.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд