Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще сигнализира министъра на правосъдието и Комисията по правни въпроси към Народното събрание за проблем при обезпечаване на съдилищата със съдебни заседатели

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди предложение на Боряна Димитрова – член на ВСС, за предприемане на мерки за обезпечаване на съдилищата със съдебни заседатели.

Колегията реши да изпрати до министъра на правосъдието и до Комисията по правни въпроси в Народното събрание сигнал относно действието на раздел II, глава IV, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт за извършване на последваща оценка на въздействието и при необходимост за предприемане на изменения. На министъра на правосъдието ще бъдат изпратени писмо от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, ведно с преписката на съда за осигуряване на съдебни заседатели и протокола на Колегията с проведената по този въпрос дискусия.

Обсъдено бе, че удължаването на мандата на настоящите съдебни заседатели ще даде възможност на съдилищата да работят до назначаване на необходимия брой съдебни заседатели от новия мандат.

В голяма част от органите на съдебната власт мандатът на настоящите съдебните заседатели изтича към края на 2019 г. По данни на административни ръководители, има съдилища, за които в Общинските съвети не са подадени документи на кандидати за съдебни заседатели или са неприемливо малко. Затруднения при обезпечаване с необходимия брой съдебни заседатели са заявили Окръжен съд – София, съдилища от съдебен район Бургас, Варна, Сливен Ямбол, Кърджали, Добрич, Враца и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд