Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи шестима членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи за членове на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, избраните до момента членове на състава ѝ от Пленума на Върховния административен съд – Весела Орлинова Павлова и Захаринка Димитрова Тодорова – съдии във Върховния административен съд, както и избраните от Пленума на Върховния касационен съд – Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич (гражданска материя), Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя), Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна (търговска материя) и Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя).

Колегията прие за сведение отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС за периода 05.10.2018 г. – 04.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд