Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол настоящият окръжен прокурор Дойчин Дойчев

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Дойчин Иванов Дойчев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Ямбол, считано от 11.10.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на Дойчин Дойчев изтича на 10.10.2019 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 22/11.07.2019 г. е открита процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол. До участие в конкурсната процедура са допуснати двама кандидати – настоящият административен ръководител и Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд