Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на една щ. бр. за длъжност „завеждащ служба“ в една щ. бр. за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в Районна прокуратура – Перник

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щ. бр. за длъжност „завеждащ служба“ в една щ. бр. за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в Районна прокуратура – Перник.

Към момента в щата на прокуратурата не е утвърдена щатна бройка за административен секретар и ръководството на дейността на служителите от общата и специализираната администрация се осъществява от съдебния администратор, което създава затруднение в работата, в случаите на отсъствието му. Разкриването на териториалните отделения в гр. Брезник и гр. Трън към Районна прокуратура – Перник са увеличили административната работа на административния ръководител и на съдебния администратор. Очаква се работата на съдебния администратор, свързана с планирането, възлагането и работата на съдебните служители, да се увеличи допълнително след предстоящото закриване на Района прокуратура – Радомир и разкриването на нова териториално отделение към Районна прокуратура – Перник.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд